Rond de Wier

Iedere twee maanden wordt onze dorpskrant uitgegeven. Hier kunt u de nieuwste uitgave lezen.

Redactie

Kopij voor Rond de Wier graag sturen aan Brigitte Cornelis.

Contact

Contact