Dorpsvisie

Deze dorpsvisie Warfhuizen kwam tot stand met behulp van de Vereniging Groninger Dorpen (VGD), de gemeente De Marne en de dorpsbewoners van Warfhuizen. De VGD heeft Warfhuizen tot Pilotstudie gemaakt voor een nieuwe aanpak van het komen tot de dorpsvisie, namelijk Dorpsvisie+. Dit behelst een project waarbij de dorpsbewoners ondersteund worden door externe adviseurs om gewenste ontwikkelingen direct in gang te kunnen zetten. Er wordt immers met experts gekeken naar uitvoerbaarheid en mogelijkheden voor subsidie van de wensen. Loket leve(n)de dorpen en de gemeente hebben in subsidie voorzien om de Dorpsvisie+ te schrijven……