De dorpsmoestuin

Als je in Warfhuizen de ‘afslag’ Burum neemt, en helemaal doorloopt tot het eind, dan stopt het bij een hek. ‘Voor moestuinleden’ staat erop. Wie vervolgens door dat hek heen loopt, en even naar links stapt, treft daar opeens onze, tja: oase, zouden we het haast noemen.

De oprichtingsjaren (daarover straks) vroegen om echt en veel en soms best zwaar pionieren, maar inmiddels ligt er een prachtig geheel van groentebedden, fruitboompjes, met ons ‘kot’, een zitje, een kas en een schitterend uitzicht over de velden aan de noordkant.

Twee keer per week verzamelen de dorpse moestuiniers zich hier om te planten, wieden, maaien, oogsten en (natuurlijk) een ‘bakkie te doen’. Het is steeds weer heerlijk en nuttig om zo samen bezig te zijn.

2016: Voorbereidingen

Vanuit Dorpsbelangen Warfhuizen is in december 2015 de groep Leefbaar Warfhuizen opgericht, waarin zes mensen actief waren. Tijdens de eerste bijeenkomsten werd gebrainstormd over projecten om meer ontmoetingsmogelijkheden in het dorp te creëren. Diverse plannen kwamen voorbij, waarbij een dorpsmoestuin de voorkeur had. Want: verschillende inwoners van Warfhuizen hebben een moestuin die niet goed tot zijn recht komt. De grond is moeilijk te bewerken, de slakken eten de boel weg, het onkruid is niet bij te houden, bij het oogsten komt alles in één keer of de opbrengst valt tegen. Een dorpsmoestuin onder beheer van een professionele tuinder (vrijwilliger, niet uit het dorp afkomstig) zou soelaas kunnen bieden. De tuinder weet wát wannéer moet gebeuren, en onder die supervisie onderhouden we gezamenlijk één moestuin. Iedereen kan gewoon lekker op vakantie zonder dat oogst verloren gaat. Er zijn immers altijd wel mensen aanwezig. De familie Vlas uit Elst stelde in 2016 een flink stuk grond beschikbaar. Zij hebben al wel 30 jaar een groot stuk grond aan het eind van Burum waar ze jaarlijks een paar keer te vinden zijn in hun caravan. Een vergunning is niet nodig, de familie Vlas juicht het plan van harte toe. Ze zijn blij met het gebruik van het (voorheen) braakliggende stuk grond van 1000m2. Als tegenprestatie mogen ze delen in de opbrengst van groenten en fruit. 

Aanmelding bij KNHM:

De oprichting van de moestuin kwam tot stand via aanmelding bij de de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij, de KNHM. Deze organisatie ondersteunt, na positieve beoordeling, bewonersinitiatieven waarbij het bevorderen van gemeenschapszin en duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Een project moet binnen één jaar verwezenlijkt worden, waarbij een medewerker van de KNHM gedurende dat jaar ondersteuning biedt. En zo werd  op 11 mei 2016 het project Warfhuizen aan Tafel ingediend. Na onze presentatie in november van dat jaar werd het project positief beoordeeld, wat een eerste financiële input betekende. En hulp van een KNHM medewerker. Bij deze powerpoint-presentatie brachten we ook, verkleed als echte moestuinders, het volgende lied ten gehore:

Het Moestuin-lied

Refrein
Tja tja tja, wat zullen we eten,
Tja tja tja, wie zal t weten? 
Wie is de man die ons dat zeggen kan? 
DE GROENTEMAN!
Tja tja tja.

(melodie: Op de grote stille heide)
Op de grote stille moestuin,
ploegen mensen dapper voort. 
Zaaien bieten, bonen, peultjes in de losgewoelde grond. 
En dan slijmen slakken dichterbij 
en dat maakt ons helemaal niet blij! 
Opzij met die slakken, opzij met die slakken. 
Die slakken….

Tja tja tja, wat zullen we eten…..  etcIn onze grote mooie moestuin 
groeien worteltjes als kool! 
En de sla die staat te stralen 
evenals de boerenkool! 
En pompoenen zonnen in t gras 
En de snijbiet is ook een mooi gewas! 
Kom kijken, kom kijken
kom allemaal kijken
in onze tuin!

Tja tja tja, wat zullen we eten…..  etc

2017: Moestuin opgericht

In maart 2017 is als eerste activiteit de grond, met voornamelijk brandnetels en zuring, omgeploegd. 

Na het ontginnen en aanleggen van akkers werd er in de jaren na oprichting m.b.v. subsidies uit verschillende fondsen gereedschap, een grasmaaier, een tuinkot, compostbakken, een picknicktafel en een kas aangeschaft. 
De dorpsmoestuin wordt bewerkt en onderhouden door vrijwilligers uit het dorp, “de Tuinfluiters”. Er wordt biologisch gezaaid, getuinierd en gecomposteerd. De grond is verdeeld in meerdere groentebedden, fruitbomen en struiken, een kruidenbak en er is ruimte voor bloemen. Er wordt gewerkt met wisselteelt om de grond optimaal te gebruiken en te onderhouden. Tuinplannen worden gezamenlijk opgesteld, ieder lid werkt aan de hele tuin. Natuurlijk werkt niet iedereen evenveel, maar de oogst wordt zonder problemen verdeeld. Het ledental ligt rond de 14 personen.
De woensdagochtend, de vrijdagmiddag [ik1] en vanaf 2023 ook de zaterdagochtend zijn de vaste werktijden, al kan er natuurlijk elke dag in de tuin gewerkt worden. Belangstellenden zijn op de vaste tijden van harte welkom. 
De dorpsmoestuin is tevens een ontmoetingsplek geworden: dorpsgenoten komen nieuwsgierig een kijkje nemen, drinken een kop thee of koffie mee; kinderen zijn nieuwsgierig naar hoe gewassen groeien en helpen mee met het zaaien en onkruid wieden. Daarnaast is de moestuin ook een heilzame plek voor mensen met een ziekte, een dip of andere ongemakken. We zijn er voor elkaar, en dat is een groot goed. De moestuin brengt in ruime mate dát op waarvoor het werd opgericht!
In 2023 gaan we ons zevende seizoen in. Wat een feest!  

Voor meer informatie en aanmelding als “tuinfluiter” kun je contact opnemen met:

Brigitte Cornelis, brigittecornelis443@gmail.com (0595-572145 / 06-28084136)

Henny Verboom, henny.verboom@xs4all.nl (0595-572066 / 06-53928229) 

Marlies Pijnappel, marliespijnappel@gmail.com (0595-752206 / 06-20287351)

Maar je kunt natuurlijk ook gewoon eens aanwaaien!